Temel Değerler, Şirket Değerleri, Kişisel Değerler

degerStratejik yönetim içerisinde şirketlerin organizasyonel amaçlarını belirlemek için kullanabilecekleri araçlardan ikisi olarak vizyon ve misyon’dan daha önce bahsetmiştim. Bakınız: Vizyon, Misyon

Yanlış hatırlamıyorsam dört sene kadar önce Sema Süvarioğlu (kimdir?) ile temel değerler konusunda gerçekleştirdiğimiz bir sohbet sırasında, temel değerlerin birkaç önemli özelliği olduğundan bahsetmişti. Aklımda şunlar kalmış:

Temel değerler;

 • Evrenseldir
 • Olumsuz değildir
 • (genelde tek kelime ile tanımlanır) – Burası benim aklımda kalan kısmı 🙂

Geçen hafta içerisinde yaptığım bir çalışmada değerlerin neler olabileceği konusunda bir araştırma yaptım. İngilizce değerler konusunda farklı listeler olsada Türkçe liste bulma konusunda sıkıntı çektim ve kendim bulduğum listeleri Türkçeleştirerek bir liste oluşturdum.

Bu değer listesini kişisel değerler, temel değerler ve/veya şirket değerleri için bir girdi listesi olarak tanımlayarak kendi kişisel ve/veya şirket değerlerinizin neler olduğunu çıkartabilirsiniz.

Örneğin bir egzersiz olarak;

 • listeden sizin için en önemli olan 5-10 değer seçmeyi deneyebilirsiniz.
 • Bu değerlerin sizin için önemini %100 olarak belirtebilir, ve ne kadar uyguladığınızı (yaşadığınızı) %100 belirterek hangi değerlerinize yönelik çalışmanız gerektiğini düşünebilirsiniz.

Değerler:
(kişisel) Güç
(parasal) Güvenlik
Açık fikirlilik
Açık sözlülük
Açıklık
Adalet
Adanmış
Adapte olabilirlik
Affedici
Affetme
Ahenk
Ahlaki (etik)
Aidiyet
Aile
Akıcılık
Akıl
Akılda kalıcı
Akıllılık
Aklıselimlik
Aktif
Alçakgönüllülük
Alındığını bildirme
Anlamlı
Anlamlılık
Anlaşılır
Anlatım becerisi
Anlayış
Arılık
Arıtma
Arkadaşlık
Arzu etmek
Asalet
Asil, soylu
Aşk
Ateşli
Aydınlatıcı
Azim
Azizlik
Bağımsızlık
Bağışlama
Bağışlayıcı
Bağışlayıcılık
Bağlantı
Bağlılık
Barış
Basitlik
Başarı
Başarma
Başarmak, gerçekleştirmek
Başkalarını düşünme
Beceri
Becerikli
Beceriklilik
Beğenilen
Beklenti
Benzersizlik
Beraberlik
Bereket
Berraklık
Bilgelik
Bilgi
Bilgi verici
Bilinç
Bilirkişilik
Birlik
Birliktelik
Bolluk
Buluş
Bütünlük
Büyüme
Cana yakınlık
Canlılık
Cazibe
Cesaret
Cesur
Ciddiyet
Cinsellik
Coşku
Coşkun
Cömert
Cömertlik
Cüret
Çalışkan
Çalışkanlık
Çekicilik
Çeşitlilik
Çevik
Çeviklik
Çevrecilik
Çocuklar
Çözmek
Çözüm
Dakiklik
Dayanıklılık
Dayanışma
Değer
Demokratik
Deneyim
Deneyüstülük
Denge
Dengelemek
Dengelilik
Derinlik
Destek
Dışa dönüklük
Diğerlerine Saygı
Dikkat
Dikkatli
Dikkatlilik
Dinamizm
Dinç
Dindarlık
Dinginlik
Dinleme
Dinlenme
Dirilik
Disiplin
Doğallık
Doğruluk
Dostça
Dostluk
Durgunluk
Duyarlılık
Duygusal
Duygusallık
Dürüstlük
Düşüncelilik
Düzen
Düzenlilik
Edep
Egemenlik
Eğitim
Eğlence
El çabukluğu
Empati
En iyi olmak
Enerji
Enerjik
Entellektüel durum
Erdem
Erdemli
Esneklik
Espritüellik
Estetik
Eşitlik
Etki
Etki(lemek)
Etkileme
Etkileyicilik
Etkinlik
Evet-fikirli
Eylem odaklı
Farkındalık
Farklılık
Farklılık yaratmak
Faydalı
Fedakarık
Fırsat
Finansal Bağımsızlık
Gayret
Geleneksellik
Gelişme
Genç, gençlik
Gerçeği arayan
Gerçek
Gerçekçilik
Gerçeklik
Gevşeme
Gizlilik
Gönüllülük
Gözüpeklik
Güç
Güncellik
Güven
Güvence
Güvenilebilirlik
Güvenilir
Güvenilirlik
Güzellik
Hakikat
Hakiki
Hakimiyet
Hassasiyet
Haşmet
Hayal gücü
Hayırlı
Hayırsever
Hayırseverlik
Haysiyet
Hazır bulunma
Hazırlıklı olma
Heves
Hevesli, çoşkulu, istekli
Heybet
Heyecan
Hırs
Hız
Hikmet
Hizmet
Hoş görünüşlü
Hoşgörü
Hoşlanma
Hoşluk
Hoşnutluk
Huşu
Huzur
Huzurlu
Hüner
Hürmet
İcraat
İç ahenk
İçe dönüklük
İçten
İffet
İhtiyat
İhtiyat
İlham
İnanç
İnanç
İnandırıcılık
İncelik
İrade
İstek
İsteklilik
İstikrar
İş
İşbirliği
İtaat
İtibar
İtibarlı
İyi
İyilik
İyiliksever
İyimser
İyimserlik
İyimserlik
Kabiliyet
Kabul
Kahramanlık
Kalıcı
Kalıcı, sürekli
Kalıt
Kalite odaklılık
Kalp
Kanaatkarlık
Kararlılık
Katkı
Kazan / Kazan
Kazanma
Kendine Güven
Kendini gerçekleştirme
Kesinlik
Keşif
Keşif, araştırma
Kısıtlama, sınırlama
Kibarlık
Kişisel gelişim
Konfor
Konsantrasyon
Kontrol
Konum
Korkusuz
Korkusuzluk
Kullanışlılık
Kurtuluş
Kusursuzluk
Kutsallık
Liderlik
Lütuf
Macera
Maceracılık
Maharet
Mahremiyet
Makul
Maneviyat
Mantık
Mantıklı
Marifet
Memnuniyet
Menfaat
Merak
Merak etmek
Meraklılık
Merhamet
Merhametli
Metanet
Meydan okuma
Minnet
Minnettar
Minnettarlık
Miras
Misafirperverlik
Mizah
Moda
Motivasyon
Mutlu
Mutluluk
Mükemmellik
Mülkiyet
Müsaitlik
Müthiş
Namusluluk
Neden
Neşe
Neşeli
Nezaket
Objektif
Odaklanma
Olgunluk
Olmak
Onur, şeref
Onurlu, şerefli
Organizasyon
Otantik
Otorite
Oyunculuk
Öğrenme
Ölçülülük
Önem
Önemseme
Öngörü
Önsezi
Örgütlenme
Öz saygı
Özen
Özgecilik
Özgün
Özgünlük
Özgürlük
Özgüven
Özveri
Özverilik
Parlaklık
Paylaşım
Performans
Planlama
Popülerlik
Pozitiflik
Pragmatizm
Pratiklik
Prestij
Proaktif
Profesyonellik
Rahatlama
Refah, zenginlik
Rehberlik
Rekabet
Rekabetçi
Romantizm
Ruh
Ruhanilik
Sabit
Sadakat
Sadelik
Saflık
Sağdık
Sağduyu
Sağlamlık
Sağlık
Sakınma
Sakin
Sakinlik
Samimi
Samimiyet
Sanayi
Saygı
Sebat
Seçkin
Sempati
Serbest Düşünme
Sert
Servet
Sessizlik
Sevecenlik
Seven
Sevgi
Sevinç
Sezgi
Sinerji
Sonuç odaklılık
Sorumluluk
Sosyallik
Soyluluk
Statü
Stratejik
Sürekli Gelişme
Süreklilik
Sürpriz
Sürücü
Şefkatli
Şenlik
Şevk
Şıklık
Şöhret
Şükran
Taahhüt
Tahammül
Takdir
Takım Çalışması
Taktir
Tamamlama
Tamlık
Tanınmak
Tapınma
Tarafsız
Tarafsızlık
Tasarruf, ekonomi
Tasavvur
Taşınmaz
Taşkınlık
Tatlılık
Taze
Tedbir,
Temiz
Temiz, zarif
Temizlik
Tesir etmek
Teşvik
Tetiklik
Tevazu
Titizlik
Toplu halde bulunma
Topluluk (Toplum)
Topluma yardımcı (Toplum)
Tutarlılık
Tutku
Tutumluluk
Ulaşılabilirlik
Umut
Unutulmaz
Ustalık
Uyanıklık
Uyanıklık, dikkatlilik
Uygunluk
Uysal
Uyum
Uyumluluk
Uzmanlık
Ün
Üstünlük
Üyesi olmak
Vakitlilik
Vatanseverlik
Vefa
Vefalı
Verimlilik
Vicdan
Vizyon
Yakınlık
Yansıma
Yapısal
Yararlı
Yararlılık
Yaratıcı
Yaratıcılık
Yardım
Yardımsever
Yardımseverlik
Yatırım
Yeniden yaratma
Yetki
Yiğit
Yiğitlik
Yoğunluk
Yön
Yumuşak
Zafer
Zarif
Zariflik
Zeka
Zekilik
Zen
Zenginlik
Zerafet
Zevk

Diğer Kaynaklar:

Konu ile ilgili aşağıdaki bağlantılardan ilave bilgiler bulabilirsiniz.

Bu makalenin sözü:

“It’s not hard to make decisions when you know what your values are.” — Roy Disney

“Değerlerinizin neler olduğunu bildiğinizde, karar vermek zor değildir”

Benzer yazılar:

Değerler kadar prensipler de önemli: Çalışma Prensiplerim yazısı da ilginizi çekebilir.

Bu yazıyı okuyandan istek:

 • Yazı hoşunuza gitti ise paylaşır mısınız?
 • Sizin kişisel değerleriniz nedir? 5 tanesini paylaşabilir misiniz?
 • Sizin şirketinizin değerleri nelerdir? Şirket ismi belirterek paylaşabilir misiniz
 • Listeye eklenmesini istediğiniz, belirtmek istediğiniz değerler var mıdır?

 

One thought on “Temel Değerler, Şirket Değerleri, Kişisel Değerler

 1. FATİH TAŞCI

  Türkçe olarak yeteri kadar zenginlikte bir liste yoktu gerçekten. Sizin hazırladığınız liste çok işime yaradı. Teşekkürler Erdem Bey.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *