Monthly Archives: August 2017

EN: One day’s happiness often predicts the next day’s creativity.

TR: Bir günün mutluluğu genellikle sonraki günün yaratıcılığı demektir.

Teresa Amabile