Monthly Archives: July 2009

Çalışma Prensiplerim

Kısa süreli gerçekleştirdiğim son işimde proje ekibi üyelerinin beni ve çalışma prensiplerimi tanıtma ihtiyacı duydum. Bu nedenle çalışma prensiplerimi dokümante edip, kültür değişimini tetiklemeye veya benim yaklaşımıma farklı yaklaşımda bulunan kişiler olup olmadığını görmek istedim.

İlgili prensipleri yazılı hale getirdikten sonra, her bir proje ekip üyesinin okuyarak ileride doğabilecek olan davranışlarımı öngörmelerine ve bu ilkeleri benimsemeleri durumunda farklı durumlarda aynı ilkeler doğrultusunda düşünerek çözüme ulaşmaları konusunda yol göstermek istedim.

Bu prensiplerin oluşmasında zaman içerisinde Peter Drucker, Stephan Covey gibi kişilerden etilenmiş olduğumu baştan söyleyebilirim.

İlgili prensipler aşağıda yer almaktadır. Siz de 12.maddeye eklemek istediklerinizi yorum olarak ekleyebilirsiniz.

Continue reading