Profil

Erdem Seherler, MBA, PMP

İŞ TECRÜBESİ:

(10.2009 – Günümüze) Eteration A.Ş. www.eteration.com – Proje Ofisi Yöneticisi

 • Sorumluluklar:
  • Proje portföyünün başarısı ve karlılığı
  • Proje yönetimi politikaları, standartları, prosedürlerinin sağlanması ve sürekli olarak takibi
  • Şirket kaynak havuzunun yönetimi
  • Proje, Program ve portföy performansının izlenmesi ve yönetilmesinde bilgi ve şeffaflığı sağlamak için bilgi ve şeffaflığı sağlayan raporların sağlanması
  • Proje takımına koçluk, mentorluk yaparak aldıklar işlerde motivasyon, sorumluluk alma ve olumlu eyleme geçmelerini sağlama
  • Satış öncesi ve teklif hazırlama faaliyetlerinin desteklenmesi
  • Departmanlar arası bağlantıları, bağımlılıkları, engelleri ve fırsatları tanımlayarak, paydaşlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirme ve arayüz olma
  • Portföy yönetiminde; riskleri, fırsatları, kaynak kapasitesini, talep yönetimini planlayarak, işlerde karar destek, fayda ve değer yönetimini gerçekleştirme
 • Kazanımlar:
  • Karlı ve başarılı yönetilen multi milyon dolarlık proje portföyü
  • Sabit fiyatlı sözleşmeler yerine, götürü usulü (zaman ve malzeme bazlı) sözleşmeler imzalanmasın sağlanması
  • Şirketin seçilen Proje Yönetim Sistemleri üzerinde projelerin gösterge panelleri ile takip edilmesi ve dokümantasyon havuzları oluşturulması
  • Şirket kültürüne haftalık portföy yönetim toplantılarının, aylık yönetim ve proje raporlarının adapte edilmesi.

(06.2007- 11.2008) Treda Bilişim Teknolojileri A.Ş. – Profesyonel Hizmetler Grup Yöneticisi

  • Genel Müdür’e raporlama
  • Proje Yöneticileri, İş Analistleri, Kalite ve Test Uzmanlarından oluşan toplam 13 kişilik ekibin idari yönetimi
  • Sorumluluklar:
   • Proje yönetim politikaları, standartları ve prosedürlerinin oluşturulması ve şirket tarafından uygulanmasının takibi
   • Ekip üyelerinin işe alınması, geliştirilmesi ve yönetilmesi
   • Ekip üyelerinin bilgi ve yetkinliklerinin arttırılması için eğitim aktivitelerinin organize edilmesi
   • Kullanılacak araç, teknik ve metodolojilerin seçimi
   • Proje yönetim süreçlerinin ve çıktılarının kalitesinin arttırılması
   • Proje Yönetim Ofisinin (PMO) yönetimi
   • Satış öncesi ve sonrası aktivitelerin desteklenmesi
  • Kazanımlar:
   • Milyon $’lık yazılım portföyünün yönetimi
   • Microsoft proje sunucusunun proje yönetim bilgi sistemi olarak yürürlüğe konulması
   • Scrum süreçlerinin projelerin çevik yönetilmesi için yürürlüğe konulması
   • Kazanılmış değer yönetimi göstergelerinden SPI ve CPI’ın, kritik performans göstergesi olarak proje yöneticilerin takibinde kullanılması
   • Proje yönetimi için kılavuz olarak PMBOK’un kullanılması
   • İş Analistleri için kullanılan prosedürler, araçlar ve şablonlarla ilgili bilgilerin Treda BABOK altında toplanması
   • Kalite ve Test Uzmanları için kullanılan prosedürler, araçlar ve şablonlarla ilgili bilgilerin Treda Kalite ve Test Kitabı altında toplanması
   • Uygulamaya geçirilen konular:
    • Şirkette performans değerlendirme prensiplerinin yerleştirilmesi
    • 3 ayda bir gerçekleştirilen portföy yönetim ve gözden geçirme toplantıları süreçleri
    • Sorun ve statü raporlama sistemleri
    • Sabit fiyatlı sözleşmeler yerine zaman ve materyal üzerinden sözleşmelerin imzalanması

(10.2006- 01.2009) Treda Bilişim Teknolojileri A.Ş. – Holding Dışı Projeler, Proje Yöneticisi

(08.2005- 07.2007) Treda Bilişim Teknolojileri A.Ş. – www.Sigortam.net Proje/Müşteri Yöneticisi

   • Genel Müdür’e raporlama
   • 8-11 kişi arasında değişen proje ekibinin yönetilmesi
   • Farklı büyüklüklerde 30’dan fazla projenin yönetilmesi, ör: B2C, B2B, pazarlama, çağrı merkezi, operasyon projeleri
   • TEYDEB.Tubitak projelerinin yürütülmesi, Tubitak ile ilişkilerin yürütülmesi
   • Sigortam.net destek ekibinin yönetilmesi

(10.2004- 08.2005) Treda Bilişim Teknolojileri A.Ş. – İş Geliştirme ve Çözüm Uzmanı

   • İş Geliştirme ve Satış Müdürü’ne raporlama
   • CRM, SRM, SCM, B2B ve B2C projelerinde satış ekibine satış öncesi aktivitelerde danışmanlık verilmesi
   • e-ticaret ve CRM ( Müşteri İlişkileri Yönetimi) ürünlerinin iş geliştirme takım üyesi
   • Bilgi ve süreç yönetim modelleri olarak kullanılan mimarinin (Treda Process Infrastructure) oluşturulmasında görev alınması
   • e-kurum’a dönüşüm projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonuna e-iş danışmanlığı

(03.2004- 10.2004) Treda Bilişim Teknolojileri A.Ş. – Gereksinim Analisti

   • Proje Yöneticisi’ne raporlama
   • Steelorbis.com ve Chemorbis.com’un iş gereksinimlerinin ortaya çıkartılması ve yönetilmesi
   • Yeni Nesil Orbis Ticaret Platformunun gereksinimlerinin çıkartılması ve yazılması

(10.2003- 03.2004) Mobilera Bilişim ve İletişim A.Ş. www.mobilera.com – Proje/Ürün Yöneticisi

   • Şirket ortağına raporlama,
   • Turkcell’in Mobilişim kapsamında yer alan SMS ile ilgili ürünün ürün/proje satış, yöneticiliğinin gerçekleştirilmesi.
    • Ürün/Proje Satış Sorumlulukları: Müşteri yönetimi, müşterinin ihtiyaç analizi, teklif ve sözleşmelerin hazırlanması, verilen tekliflerin takip edilmesi
    • Ürün/Proje Yönetimi Sorumlulukları: Rakip analizi, proje yönetimi, Use case yazımı, yazılım geliştirme ekibinin koordine edilmesi, oluşturulan yazılımın kalitesinin kontrolü
   • · FritoLay Turkiye’ye yazılım projesi satışı ve projenin yönetimi

(06.2000- 09.2001) Global Menkul Değerler www.global.com.tr – Proje Yöneticisi Yardımcısı / Yöneticisi

   • Teknoloji Entegrasyonu Direktörü’ne raporlama
   • e-ticeret ve çağrı merkezi iş süreçlerinin iş ve teknik analizi.
   • Üzerinde çalışılan projeler:
    • Online fon ticareti iş geliştirme projesi, proje yönetimi
    • Online yardım merkezi geliştirme ve tasarımı, proje yöneticisi
    • Ekstre basımı yazılım geliştirilmesi,proje yöneticisi
    • Online Hisse Senedi Oyunu (Stock321), proje yöneticisi
    • Müşteri veritabanı temizleme, proje yöneticisi
    • Doğrudan e-posta pazarlaması ve müşteri veritabanı tasarımı
    • Kişiselleştirme projesi
    • Müşterilerin segmentlere ayrılması

(1998- 2004) Programlama.com www.programlama.com – Kurucu Ortak

   • Projelerin koordinasyonu sorumluluğu.
   • Pazarlama ve ilişki yönetimi sorumlusu.
   • Software-AG Türkiye ile reklam anlaşması gerçekleştirilmesi.
   • Siteye ait bir çok modülün yazılması – PHP, MySQL.
   • 1998-1999 arasında C++ ve Java Editörlüğü

(02.1998- 11.1999) Emek Bilgi İşlem – Bilgisayar Mühendisi

   • Şirket ortağına raporlama
   • Yazılım geliştirme ekibi üyesi / Sigortacılık Yazılım paketinin tahsilat, muhasebe, raporlama bölümlerinden geliştirilmesi
   • Bir çok firma (EGE, EGS, UNIVERSAL, GÜNEŞ HAYAT) yöneticisi ile birlikte MIS programlarının analizi ve geliştirilmesi
   • Risk analizi, karlılık analizi, gelir analizi gibi raporların geliştirilmesi
   • IBM Visual Age for Java ile AS/400 ve PC’lerin konuşabildiği istemci/sunucu Acente Uygulamasının yazılması
   • DB2 and MS Access, Java, RPG ile uygulama geliştirme

EĞİTİM

(1999 – 2001) İşletme Yüksek Lisansı, Koç Üniversitesi www.ku.edu.tr , İstanbul

   • Pazarlama, Yöneylem ve Yönetim Bilgi Sistemleri odaklı eğitim tercihi
   • Burs: Global Menkul Değerler tarafından 2.sene
   • Projeler:
    • Pazarlama modelleri: www.programlama.com üyelerinin sayfa ziyaretlerine göre bölümlendirme ve gruplandırma.
    • İş politikaları ve stratejileri: Koray Holding için iş stratejisi raporu oluşturulması-www.koray.com
    • e-ticaret: Türk kullanıcılar için etkinlik sitesi oluşturmak isteyen bir şirke için iş planı hazırlanması
    • Tüketici davranışları: Online kar amacı gütmeyen bir toplulukta tüketici davranışlarının anlaşılmasının önemi
    • Pazarlama: Citibank internet bankacılığı için pazarlama stratejisinin belirlenmesiwww.citibank.com.tr
    • Bilgi sistemleri yönetimi: Anadolu Hayat müşteri bilgilerinin internete açılmasının avantajlarının incelenmesi ve Internet’in sigorta sektörüne entegre edilmesinin faydalarının raporlanması
    • Mikro ekonomi: Internet servis sağlayıcı pazarının başlangıcından günümüze incelenmesi ve gelecek ile ilgili tahminler

(1994 – 1998) Bilgisayar Mühendisliği Lisansı, İstanbul Üniversitesi www.istanbul.edu.tr , İstanbul

   • Bilgisayar Kulübü başkan yardımcılığı – 1997
   • Bitirme Projesi: Visual C++ ile istemci/sunucu ortamında bilgisayar oyunu – Batak98. Oyun karşılıklı mesajlaşma, bilgisayar oyuncuları için yapay zeka gibi özellikleri barındırıyor.
   • Staj: -Nortstein İmtaş Sigorta 06/1995 -09/1995
    • RPG Uygulamaları yazımı
    • Manyetik kartlı giriş kapısı için MS-DOS platformunda C ile yazılmış raporlama yazılımı geliştirilmesi

(1991 – 1994)            Kocaeli Körfez Science School, Kocaeli

  • Masa tenisi takımı takım kaptanı
  • Futbol takımı kalecisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *