Çalışma Prensiplerim

Kısa süreli gerçekleştirdiğim son işimde proje ekibi üyelerinin beni ve çalışma prensiplerimi tanıtma ihtiyacı duydum. Bu nedenle çalışma prensiplerimi dokümante edip, kültür değişimini tetiklemeye veya benim yaklaşımıma farklı yaklaşımda bulunan kişiler olup olmadığını görmek istedim.

İlgili prensipleri yazılı hale getirdikten sonra, her bir proje ekip üyesinin okuyarak ileride doğabilecek olan davranışlarımı öngörmelerine ve bu ilkeleri benimsemeleri durumunda farklı durumlarda aynı ilkeler doğrultusunda düşünerek çözüme ulaşmaları konusunda yol göstermek istedim.

Bu prensiplerin oluşmasında zaman içerisinde Peter Drucker, Stephan Covey gibi kişilerden etilenmiş olduğumu baştan söyleyebilirim.

İlgili prensipler aşağıda yer almaktadır. Siz de 12.maddeye eklemek istediklerinizi yorum olarak ekleyebilirsiniz.

Çalışma Prensipleri

1. Karşılıklı Güven: %100 : Herkese %100 güven ile çalışma ortamına başlıyoruz. Ancak eğer güvendiğim kişinin güvenimi suistimal etmesine şahit olursam güven katsayım hızla düşüyor. Atasözleri: “1 deli bir kuyuya bir taş atmış kırk akıllı çıkartamamış.”

2. Karşılıklı Saygı: İşin ortaya çıkması için sonuç için karşılıklı olarak tartışıp en iyi bulmak için uğraşabiliriz, tartışabiliriz. Ancak bir birimize iş ortamında herzaman saygılı davranmalıyız, davranacağız.

3. Telepati gerçekleştiremiyorum : İletişimi çok kuvvetli tutacağız. Karşımızdaki kişinin ne düşündüğümüzü bildiğini varsaymayacağız. Karşınızdaki kişinin sizin bakışlarınızdan veya sizin gönderdiğiniz sinyalleri doğru algılayacağını varsaymayacağız. Konuşmalarda bile karşılıklı olarak aynı şeyi anladığımızı gerekirse teyit ettireceğiz.

4. Riskleri gördüğünde ilgili kişilerle zamanında paylaş : Riskler veya problemlerle karşılaştığımız zaman ilgili kişilerle zamanında paylaşacağız. Eğer riski görüp çözmek için debelenirsek ve zamanı harcarsak, geç paylaşım sonrasında risk için yardım almak istediğiniz kişilere zaman bırakmayabilirsiniz. Paylaştığımız riskler konusunda aksiyon alınmadığı izlenimine kapılırsak tekrar ilgili kişi ile iletişime geçeceğiz. Halen aksiyon alınmıyorsa bir üst seviyeye riski haberdar edeceğiz.

5. Açık kapı politikası : Her türlü sorun için görüşmek istediğinizde odamın kapısının ve telefonumun açık olduğunu lütfen biliniz.

6. İşin Sonunu Düşünerek İşe Başla: Yapılacak işin sonunda nereye varılacağını düşünerek işe başlayacağız. Eğer işin sonunda hedeflediğimiz noktayı/noktaları baştan tespit etmezsek planımızı düzgün yapamayız, risklerimizi tespit edemeyiz.

7. En önemli işi en önce yap: İşlerimizi önem ve aciliyetine göre önceliklendirelim. Verdiğimiz önceliklere göre işlerimizi gerçekleştirelim. Her gün öncelik listemizde değişiklik olup olmadığımızı kontrol edelim. Gün içerisinde en önemli işimizi, gün sonunda tamamladığımızdan veya belirli bir noktaya getirdiğimizden emin olalım.

8. Önce anlamaya çalış, sonra anlaşılmaya : İletişim içerisinde bulunurken, önce karşımızdakinin ihtiyaçlarını anlayalım, sonra bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak karşımızdaki ile iletişime geçelim.

9. Proaktif olalım: Problemler ortaya çıkıp, sonra bu problemlere karşı aksiyon almak yerine, başta problemin ortaya çıkmaması için proaktif olalım.

10. Sinek avlama bataklığı kurut: Bir problem çıktığında geçici olarak anlık çözümler bulmak yerine, sorunun ortaya çıkış nedeni bulup kalıcı çözümler bulmaya çalışalım. ( Kalıcı çözümleri gerçekleştirirken çözümün maliyeti ile sorunun ortaya çıkma sayısı ve yarattığı maliyet arasında ilişki kurarak ekonomik çözümleri yaratalım.)

11. Kazan kazan: Hem bizim, her şirketin, hem müşterimizin, hem de iletişimde bulunduğumuz kişilerin kazanacağı ortamlar ve süreçler kurmaya çalışalım.

Eklemek istedikleriniz var mıdır? (lütfen yorum olarak ekleyin)

…………………………………..

4 thoughts on “Çalışma Prensiplerim

  1. Pingback: Proje Yönetiminde Kişilerarası Beceriler | Erdem Seherler

  2. Hasan Kalkan

    12. İhtiyaca odaklan. Basit düşün. Gelecekte olası ihtiyaçlar için esnek bir yapı kur. Ancak ihtiyaçtan fazlasını yapma. İhtiyaçtan fazlasını yapmanın riskleri: – O özellik belki hiç kullanılmayacaktır ya da ihtiyaç olacağını düşündüğümüz şeyin değişme ihtimali çok yüksektir. Dolayısıla burada harcanan zaman/mliyet büyük ihtimalle israf zaman/maliyet olarak karşımıza çıkacaktır.

    13. 80/20 kuralı. İlk olarak işin %20’lik kısmına odaklan. Bu %20 öyle olmalı ki işinize katacağı değer tüm kapsamın toplam değerinin %80’ine karşılık gelmeli. Kalan %80’e ihtiyaç olmayabilir de.

    Reply
  3. Pingback: İş Ayrışım Yapısı – WBS | Erdem Seherler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *