Monthly Archives: January 2013

Classic Mistakes at Daily Scrum Meetings

Classic Mistakes at Daily Scrum Meetings

dailyscrum_erdemseherler_comDaily Scrum is a Scrum Event which is time-boxed with 15 minutes, done at the same place and at the same time.

During the meeting each Scrum team member shares the answer of the three questions:

  1. What has been accomplished since the last meeting?
  2. What will be done before the next meeting?
  3. What obstacles are on the way?

(For more details about daily scrum please refer to scrum guide at http://www.scrumguides.org/ )

In this blog entry, I want to share my previous experiences which I perceive as classic mistakes at Daily Scrums.

Continue reading

Günlük Scrum Toplantılarındaki Klasik Hatalar


Scrum Toplantıları 15 dakika ile sınırlı, aynı yer ve aynı zamanda gerçekleşen toplantılardır.

3 soruya cevap ararlar:

1-     Bir önceki toplantıdan bu yana ne yaptım?

2-     Bir sonraki toplantıya kadar ne yapacağım?

3-     Yolumuzdaki engeller nelerdir?

Scrum Guide (Türkçe 2011)’e baktığımızda bir ve ikinci sorunun aşağıdaki şekilde Türkçeye çevrildiği gözüküyor

1-     Bir önceki toplantıdan sonra hangi işler tamamlandı?

2-     Bir sonraki toplantıya kadar hangi işler yapılacak?

Ekip üyeleri bazen iki toplantı arasında üzerilerine aldıkları bir işi tamamlayamıyabiliyorlar, bu durumda üzerinde çalıştıkları işi aktarmalarında fayda olduğunu düşünüyorum.

Şu ana kadar karşılaştığım klasik hataları aşağıdaki şekilde listeleyebilirim:

Continue reading