Category Archives: Quotos

EN: One day’s happiness often predicts the next day’s creativity.

TR: Bir günün mutluluğu genellikle sonraki günün yaratıcılığı demektir.

Teresa Amabile

EN: People rarely succeed unless they have fun in what they are doing.

TR: Yaptığı işten keyif almayan birinin başarılı olduğuna çok nadir rastlarsınız.

Dale Carnegie

EN: Your lack of planning does not constitute an emergency on my part

TR: Plansızlığınız (planlama eksikliğiniz), benim tarafımında aciliyet oluşturmaz